Utredning


Utredning och behovsanalys


För att med säkerhet veta att du väljer rätt IT-stöd för dina HR-processer, eller att du fokuserar på rätt utvecklingsområde i verksamheten och processerna, krävs oftast att analys och utredning av nuläge och förutsättningar görs. Ett beslutsunderlag behöver tas fram och kalkyler som visar på de förväntade effekterna redovisas.


Vi hjälper dig med detta arbete, antingen i hela eller delar av arbetsprocesser. Antingen med projektledning eller i form av beslutsstöd för er egen personal.


Ingen investering ger full effekt om analysarbetet och beslutsunderlaget inte är väl genomarbetat.
© Copyright 2020 , Didactor HR & Kompetens AB