Talent


Talent Management


Medarbetarnas kompetens är ditt företags viktigaste konkurrensmedel. Med rätt medarbetare på rätt plats når du optimala förutsättningar för att lyckas med din verksamhet. Talent management är en kontinuerlig process som ger dig den optimala kompetensen och prestationen i ditt företag.


Vi vet alla att arbetsgrupper med de bästa medarbetarna också presterar på en hög nivå. Ledande organisationer vet att goda affärsresultat drivs av överlägsen kompetens. Människorna gör skillnaden! Talent management är strategin för att uppnå detta. Forskning visar att de företag som infört strategier för Talent Management presterar avsevärt bättre än sina konkurrenter som inte gjort samma sak.Många företag och organisationer står idag inför en rad utmaningar som handlar om att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla sin personal.
Några sådana utmaningar kan vara t.ex:

  • Ökad konkurrens om högutbildad arbetskraft

  • Avsaknad av tydliga karriärvägar

  • Strategier för ledarutveckling

  • Att utveckla företagets varumärke

  • Förestående pensioneringar

  • Lågt medarbetarengagemang

  • Hög omsättning av personal

  • Geografiskt spridd kompetens

  • Otydliga processer för ersättarplanering (successionsplanering)


Talent Management kan definieras som ”genomförande av integrerade strategier eller system för att förbättra processerna för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med erforderlig kompetens och lämplighet att möta dagens och framtidens organisatoriska behov”.

Talent management kräver stöd och engagemang från ledningen tillsammans med tydliga processer. Allt med syfte att ha rätt medarbetare på rätt plats i verksamheten och därmed optimera företagets resultat.
Performance

© Copyright 2020 , Didactor HR & Kompetens AB