Implementering

En plan för införande och förändring måste omfatta många delar, allt från kommunikation och information till användarstöd i form av utbildning, lathundar, processbeskrivningar och kanske kreativa hjälpfunktioner. Många gånger kan även policies och riktlinjer behöva ses över för att en förändring ska få önskad effekt.

Vi har genomfört både större och mindre förändringsprojekt förr och hjälper gärna din organisation!


Implementering


Är du på väg att genomföra förändringar i din organisation? Påverkar det era processer? Kommer ni att införa ett nytt IT-stöd för t ex HR-processerna? Det är klokt att tänka efter före!

 

Större förändringar påverkar många vilket kräver omfattande planering och engagemang från många medarbetare och chefer i organisationen. För att lyckas krävs erfarenhet av förändringsledning, både positiv och mindre positiv.


© Copyright 2020 , Didactor HR & Kompetens AB