Digitalisering


Digitalisering av HR-processer (HRIT)Ett väl utvecklat IT-stöd för HR-processerna är av största vikt för att din organisation ska lyckas. Ett IT-stöd som knyter samman huvudprocesser spar tid och kraft för chefer och medarbetare, samtidigt som det underlättar din analys, överblick och uppföljning av medarbetarnas kompetens, prestation och lärande.


Det finns idag en rad olika HR-system på marknaden, allt från stora affärssystem med HR-moduler, till mindre och nischade system för rekrytering, rehabilitering, lön, tidsredovisning, kompetensutveckling, prestation och ersättarplanering.

Kanske har din organisation redan delar av detta IT-stöd men funderar på att lägga till funktioner, göra en ”nylansering” eller ersätta ett system med ett annat? Kanske finns det stora vinster att göra genom att analysera de viktigaste HR-processerna och integrera IT-stödet så att samma stöd täcker flera processer?

Oavsett behoven in din organisation är det angeläget att analysera nuläget, granska processerna och formulera de krav som just din organisation har.

Genom ett strukturerat krav- och upphandlingsarbete tillsammans med ett välplanerat införande kan du vara säker på att du får rätt effekt av din investering.
Performance

© Copyright 2020 , Didactor HR & Kompetens AB