Effektuppföljning


Effektuppföljning


Att följa upp effekterna av såväl verksamhetsutveckling, processutveckling som lärande tillhör ett av de mest eftersatta områdena inom företag och organisationer. Många tycker det är svårt att veta hur man gör och har inga bra metoder för denna typ av uppföljning. Inte sällan ligger orsaken i bristande erfarenhet av att följa upp kvalitativa effekter, medan man har stor vana vid att följa upp kvantitativa förändringar.


Med enkla och ändamålsenliga metoder för effektuppföljning kan en organisation öka det interna lärandet avsevärt och därmed förbättra sina resultat. Genom att analysera och dra lärdom av genomförda satsningar i organisationen är det betydligt lättare att besluta om framtida förbättringar och förändringar. När man vet vad som var bra och inte, och vilka effekter detta fick på verksamheten, har man ett stabilt beslutsunderlag för framtida utveckling.

Performance

© Copyright 2020 , Didactor HR & Kompetens AB