Om Oss


Om oss


Didactor HR & Kompetens AB är ett konsultföretag inom HR och Kompetensutveckling. Med erfarenhet inom strategiskt HR, kompetensförsörjning, pedagogiskt utvecklingsarbete, individuell coaching och projektledning, erbjuder vi företag och organisationer vårt kunnande.

 

Med det lilla företagets flexibilitet och ett brett kontaktnät, tillgodoser vi dina behov av såväl strategiskt som operativt stöd i HR-frågor. Kanske är du ett litet eller medelstort företag? Eller en större koncern med förgreningar internationellt? Troligen representerar du någon form av HR eller utbildningsverksamhet. Oavsett ditt behov eller storlek på din organisation är du lika välkommen att kontakta oss.

.Affärsidé


"Kunskap är makt" lyder ett gammalt ordspråk. Idag kanske vi snarare skulle tala i termer av att medarbetarnas kompetens för sitt uppdrag bidrar till att uppnå verksamhetsmålen. Affärsnyttan med HR kan inte nog betonas. 


För företag och organisationer som vill skaffa sig en tätposition i kunskapssamhället, är detta viktigare än någonsin.

Den som förmår att förvalta och utveckla medarbetarnas kompetens, företagets intellektuella kapital, kommer att ha ett försprång. Det är just sådana HR-processer och kunskapsutveckling som Didactor arbetar med.

 

Vi kan inspirera och hjälpa din organisation med utveckling och spridning av erfarenheter och kompetens, oavsett organisatoriska, geografiska eller individuella begränsningar.

 

Modern informationsteknik i samverkan med lång pedagogisk erfarenhet skapar nya möjligheter för din verksamhet.Avrop och upphandling


Våra tjänster kommer du åt antingen genom en direktupphandling eller genom att använda de ramavtalsleverantörer som vi samarbetar med. Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen!GDPR

Didactor HR & Kompetens AB registrerar befintliga och presumtiva kunder i ett kundregister. Syftet med registret är att kunna tillhandahålla god service, kommunikation och erbjudanden om våra tjänster. Detta kundregister innehåller, med stöd av avsnittet om Intresseavvägning i GDPR, följande uppgifter:

  • Organisationens eller företagets namn
  • Kontaktpersonens för- och efternamn
  • Kontaktpersonens e-postadress
  • Kontaktpersonens telefonnummer

samt i förekommande fall faktureringsuppgifter och organisationsnummer.


Inga andra personuppgifter registreras och ingen information säljs i kommersiellt syfte vidare till tredje part

Kund som via e-post eller på annat sätt besvarar kontaktförfrågningar och motsvarande från Didactor HR & Kompetens AB anses ha gett sitt medgivande till att ovanstående uppgifter lagras i vårt kundregister. Kund som önskar att uppgifterna raderas kontaktar Didactor HR & Kompetens AB med begäran om borttag varvid detta sker omedelbart.

Personuppgiftsansvarig är företagets ägare.


Läs mer här…


Datainspektionen


Företagarna

© Copyright 2020 , Didactor HR & Kompetens AB