Nyheter

Nyheter


2019-12-22

God Jul och Gott Nytt År! Stort tack till kunder och andra kontakter för spännande möten och för gott samarbete under året. Nu blickar vi framåt mot nytt decennium och nya intressanta utmaningar 2020!


2019-10-10

Det är spännande tider nu! Vilket blir mitt nästa uppdrag, tro?

Skicka PM på Linkedin eller hör av dig på annat sätt om du har några idéer.
Jag tar gärna ett möte, fysiskt eller Skype, och diskuterar mer.

Efter att ha avslutat ett långt och spännande uppdrag för Solna stad är jag nu tillgänglig för nya uppdrag och samarbeten inom digitalisering av HR, lärande, förändringsledning eller projektledning, implementering och utredningsuppdrag.

Här på hemsidan hittar du mer information om mig.

Hoppas vi hörs!


2019-06-27

Anders har nu fått fortsatt förtroende att under hösten arbeta vidare med Solna stads Omvårdnadsförvaltning kring systemförvaltning av välfärdsteknik och förändringsledning.

Dock finns utrymme för nya uppdrag under hösten 2019


2018-11-08

Didactor har nu fått förtroendet att stötta Solna stad i två konsultuppdrag. Fantastiskt spännande uppdrag som kommer att spänna över flera olika områden, bl a digitalt medarbetarskap, kompetensanalyser, lärande och utredning av organisation, roller och kompetens kring systemförvaltning.


2018-09-10

Under kommande 4 veckor medverkar vi återigen som föreläsare i den nätbaserade kursen "Nätpedagogisk utbildning" i regi av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. 


2018-08-28

Didactor finns nu på HR-portalen Konsultmatchning under områdena HR digitalisering, Organisationsutveckling & Förändringsledning samt Kompetensförsörjning & Talent Management. Välkommen att kontakta oss!


2018-01-01

Didactor har fått förnyat förtroende från Swedavia Airports i ett uppdrag där vi reviderar och förenklar bolagets befattningsmodell, samt skapar en ny struktur med befattningar, roller, kompetenser och certifieringar med fokus på Swedavias sju regionala flygplatser.


2017-04-01

Didactor stöttar nu Swedavia Airports i ett nytt konsultuppdrag där vi arbetar med förändringsledning kring processer och IT-stöd för HR och kompetensförsörjning. Målgruppen är främst ledare på landets 10 största flygplatser. Projektet ska resultera i en nylansering av ett befintligt kompetenssystem och ökad förståelse och tillämpning av processerna.


2016-04-01

Didactor hjälper nu Taxi Stockholm med att utreda deras fortsatta behov av kompetenssystem. Resultatet av utredningen blir en analys, rekommendation och slutrapport som underlag för vidare upphandling och uppgradering.


2015-05-29

Just nu fylls dagarna på SiS med workshops kring befattningar, roller och kompetenser. Allt för att säkerställa att medarbetarnas kompetens på kort och lång sikt stämmer med verksamhetens behov och mål. Fantastiskt spännande!


2015-01-12

Under våren 2015 fortsätter vi att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och införande av IT-stöd för HR, nu på Statens Institutionsstyrelse, SiS. Projektledning, processutveckling och implementering av HRM-system.


2015-01-05

Nytt år! Nya möjligheter! Nu finns vi även på LinkedIn och Facebook!


2014-09-08

I höst jobbar vi med flera spännande uppdrag hos nya kunder i offentlig verksamhet!

Projektledning, implementering och utredning av IT-stöd för HR-processer.


2014-07-01

Didactor AB genomför just nu ett utredningsuppdrag hos CSN för att kartlägga behovet av  HR-system.


2014-03-04

Nytt telefonnummer!

070-640 07 46


2014-02-04

Uppdaterat innehåll kring tjänster och affärsområden

© Copyright 2020 , Didactor HR & Kompetens AB